CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Với việc tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc (“Chúng tôi”), nghĩa là Quý Khách hàng (“Quý vị”) đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) của Chúng tôi, các công ty, các cơ sở trực thuộc và đối tác liên kết đầu tư.

THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Quý vị cũng như tạo kênh thông tin trực tuyến để giúp việc kết nối giữa Công ty và Quý vị dễ dàng hơn, Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập một số thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại một số thông tin khác. Những thông tin này có được trong hoạt động khảo sát ý kiến, đánh giá, các chương trình Marketing ngắn hạn và tiếp nhận các nhu cầu của Quý vị đang quan tâm về sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi cung cấp hoặc trong các hoạt động khác.

Vì lý do bảo mật, Chúng không công khai thông tin chi tiết các thông tin đã cung cấp trong các hoạt động nói trên của Chúng tôi.

Khi cung cấp thông tin cho Chúng tôi tại các hoạt động nêu trên Quý vị sẽ nhận được những thông tin quảng cáo, bản tin. Để từ chối nhận những thông tin này, Quý vị vui lòng nhấn vào lựa chọn có trong trong bất kỳ email hoặc ứng dụng nào của Chúng tôi.

CÁC NGUỒN THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin do người dùng cung cấp

Đó là các thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho Chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên các kênh của Chúng tôi bao gồm bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Quý Khách hoặc dựa vào đó mà Quý khách được xác định, chẳng hạn như họ tên, giới tính, ngày sinh, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (nếu có), quốc tịch, hình ảnh cá nhân, thông tin mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái), số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, địa chỉ email, thông tin đăng nhập tài khoản như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập, câu hỏi/trả lời bảo mật, các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Thông tin được thu thập tự động

Các nền tảng kỹ thuật số của Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác, chẳng hạn như thẻ pixel và web beacons. Cách Chúng tôi sử dụng các công nghệ này để:

Giúp Chúng tôi hiểu rõ hơn về cách mọi người sử dụng các trang web và ứng dụng di động của Chúng tôi, nhằm đo lường hiệu quả của các hoạt động quảng cáo và tiếp thị của Chúng tôi hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Cookie là một tập dữ liệu nhỏ mà một trang web hoặc ứng dụng di động gửi đến và lưu trữ trên thiết bị của Quý vị. Khi Quý vị truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của Chúng tôi lần tiếp theo, Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được lưu trữ trong cookie của Quý vị để giúp Quý vị truy cập dễ dàng hơn. Cookie không thể cho Chúng tôi biết danh tính của Quý vị trừ khi Quý vị đã đồng ý cung cấp thông tin đó cho Chúng tôi. Cookie không thể truy cập các thông tin hoặc tập tin trong thiết bị của Quý vị. Cookie được phân ra hai loại: cookie theo phiên làm việc và cookie lâu dài.

Đôi khi Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi lưu lại thông tin truy cập của Quý vị để sử dụng khi Quý vị truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của Chúng tôi lần tiếp theo. Trong trường hợp đó, Chúng tôi sẽ sử dụng cookie hoặc bộ nhớ bảo mật di động để lưu trữ thông tin truy cập của Quý vị ở dạng mã hóa trên thiết bị của Quý vị. Trang web hoặc ứng dụng di động sẽ nhận ra Quý vị khi Quý vị truy cập và đăng nhập Chúng lần tiếp theo. Như thế, Chúng tôi có thể nhớ lại các tùy chọn của Quý vị và cung cấp một trải nghiệm riêng biệt hơn.

Cookie lâu dài có thời hạn và sẽ tự động bị xóa khỏi thiết bị của Quý vị sau ngày đó. Quý vị cũng có thể tự xóa các cookie qua phần tùy chọn của trình duyệt trên thiết bị của Quý vị. Trừ khi các tùy chọn cài đặt của Quý vị không cho phép cookie, khi Quý vị truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của Chúng tôi lần tiếp theo, một cookie mới sẽ được tạo ra.

Quý vị có thể cài đặt trình duyệt web của mình để thông báo khi nào Quý vị nhận được cookie để Quý vị có thể quyết định chấp nhận hay từ chối nó. Quý vị cũng có thể cài đặt thiết bị của mình để kiểm soát việc thu thập các thông tin nhất định, chẳng hạn như vị trí địa lý hoặc các thông tin thiết bị nào đó. Quý vị có thể chọn không chấp nhận cookie hoặc không cung cấp vị trí và các thông tin khác về thiết bị. Trong những trường hợp đó, Quý vị có thể sẽ thấy rằng một vài dịch vụ kỹ thuật số sẽ không hoạt động hiệu quả

Cookie là một bộ nhắc nhỏ mà website lưu trữ ở trên máy tính của Quý vị. Cookie được sử dụng trong các dịch vụ thương mại điện tử để hỗ trợ chức năng mua hàng trực tuyến nhanh hơn, ghi nhớ tên truy cập và sao lưu các giao dịch của quý khách khi Quý vị di chuyển trong trang website. Cookie còn giúp trang website tiện lợi hơn, người dùng có thể truy cập vào web nhanh hơn không phải nhập lại các thông tin nhiều lần.

Thông tin từ các nguồn khác

Trong một số trường hợp, Chúng tôi sẽ thu thập thông tin Người dùng từ các nguồn có thể truy cập công khai là các thông tin có sẵn và công khai trên các trang web và mạng xã hội.

Thông tin Người dùng cũng có thể được thu thập từ bên thứ ba, bao gồm các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các đối tác thương mại là các bên cung cấp dịch vụ, các đối tác thực hiện chương trình giới thiệu về khách hàng tiềm năng, các đối tác cung cấp các thông tin để chống lại hành vi gian lận, phạm tội, các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo…v.v.

Khi Chúng tôi thu thập Thông tin Người dùng từ các nguồn khác, Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho Chúng tôi một cách phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Dưới đây được liệt kê một số cách Chúng tôi sử dụng thông tin:

Từ thông tin Quý vị cung cấp Chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ, hiểu rõ nhu cầu của Quý vị và đánh giá mức độ phù hợp của Quý vị về các sản phẩm của Chúng tôi. Quản lý các hồ sơ đăng ký giao dịch, cung cấp cho Quý vị tin tức cập nhật về các sản phẩm và dịch vụ mới của Chúng tôi.

Nâng cao trải nghiệm và tương tác của Quý vị với Chúng tôi, cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của Quý vị khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi, giúp Chúng tôi hiểu rõ hơn về các sở thích và nhu cầu của Quý vị và cách Quý vị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Chúng tôi cung cấp.

Quản lý hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, phân tích và cải tiến các quy trình kinh doanh nội bộ của Chúng tôi. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ và xác định hiệu quả của chiến lược tiếp thị và quảng cáo của Chúng tôi.  Đánh giá và cải thiện tính năng của Các nền tảng kỹ thuật số của Chúng tôi, đo lường mức độ tương tác và hiểu rõ hơn về các hoạt động của Quý vị trên các nền tảng kỹ thuật số của Chúng tôi.

Hoàn thành các nghĩa vụ an toàn và pháp lý xác nhận danh tính của Quý vị để đảm bảo rằng không ai khác có thể truy cập trái phép thông tin của Quý vị tăng cường phương pháp bảo mật kỹ thuật số bao gồm việc ngăn chặn và phát hiện các mối đe dọa bảo mật và các hành vi trái phép.

Theo yêu cầu của pháp luật, Chúng tôi có thể cần phải sử dụng thông tin của Quý vị bằng những phương thức khác. Nếu cần sử dụng thông tin của Quý vị cho bất kỳ mục đích nào khác, Chúng tôi sẽ chỉ tiến hành với sự đồng ý của Quý vị.

Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Quý vị vì lý do thông tin được thu thập, cho các mục đích khác mà Quý vị đồng ý hoặc khi được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty đối tác của Chúng tôi với các đại lý hoặc đại diện của Chúng tôi hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi. Trong một số trường hợp và khi được pháp luật cho phép, thông tin cá nhân của Quý vị có thể được cung cấp cho những người, tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên Chúng tôi ở các khu vực pháp lý khác với nơi thông tin được thu thập và do đó sẽ tuân theo luật pháp của các khu vực pháp lý đó. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Quý vị, nếu không có sự đồng ý của Quý vị, với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài nhóm công ty của Chúng tôi với mục đích tổ chức đó tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho Quý vị.

Trong một số trường hợp và nếu được pháp luật cho phép, Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Quý vị trong nhóm các công ty của Chúng tôi để cung cấp cho Quý vị những ưu đãi về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Quý vị có thể chọn không nhận những ưu đãi đó.

Chúng tôi có thể phân tích thông tin của Quý vị để hiểu rõ hơn nhu cầu của Quý vị và những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi nào có thể được Quý vị quan tâm.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin cá nhân của Quý vị chừng nào cần thiết để đáp ứng các mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc theo yêu cầu hoặc luật pháp cho phép.

Chúng tôi mong muốn giữ cho hồ sơ của Chúng tôi về thông tin cá nhân của Quý vị chính xác và cập nhật khi cần thiết để thực hiện các mục đích mà thông tin được sử dụng.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Việc thu thập, lưu trữ thông tin tài khoản của Quý vị, Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để đảm bảo thông tin của Quý vị được bảo mật. Các biện pháp Chúng tôi sử dụng như: Sử dụng hệ thống tường lửa, hệ thống chống xâm nhập, chống truy xuất thông tin trái phép, hệ thống máy chủ hiện đại có độ bảo mật cao.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, quý khách vui lòng thận trọng khi tiết lộ thông tin cá nhân nêu trên cho Bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin tài khoản sai lệch không do lỗi của Chúng tôi.

Trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch của quý khách chúng tôi buộc lòng phải thực hiện mà không cần báo trước.

CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi có trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin cá nhân của Quý vị mà Chúng tôi sở hữu. Điều này bao gồm thông tin đã được gửi đến các Bên thứ ba để thay mặt Chúng tôi thực hiện các dịch vụ, chẳng hạn như tư vấn sản phẩm, nhà cung cấp dịch vụ, công ty trực thuộc, và các công ty tái bảo hiểm. Trừ khi bị nghiêm cấm bởi các quy định pháp luật hoặc điều khoản Hợp đồng, Chúng tôi và một số Bên thứ ba có thể lưu trữ hoặc xử lý thông tin của Quý vị bên ngoài vùng hoặc lãnh thổ nơi thông tin được thu thập. Trong trường hợp như vậy, Chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định pháp luật địa phương và việc xử lý thông tin cá nhân của Quý vị có thể cần tuân theo các quy định pháp luật tại nơi mà thông tin được lưu trữ hoặc xử lý. Chúng tôi luôn yêu cầu các Bên thứ ba này bảo vệ thông tin cá nhân của Quý vị theo cách phù hợp với các Chính sách và Phương thức bảo mật của Chúng tôi và tuân thủ các luật có liên quan.

Chúng tôi rất thận trọng về những thông tin và lý do mà Chúng tôi chia sẻ.

QUYỀN LỰA CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG

Chúng tôi xin thông báo rằng Quý vị có các quyền nhất định về dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi lưu giữ về Quý vị. Trong một số trường hợp, Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu sự chấp thuận của Quý vị để sử dụng thông tin cá nhân của Quý vị. Quý vị vị có quyền rút lại sự chấp thuận cho phép xử lý thông tin cá nhân của Quý vị. Đôi khi, việc này không thể thực hiện theo các yêu cầu của quy định pháp luật hoặc hoặc Hợp đồng. Khả năng cung cấp đầy đủ các dịch vụ của Chúng tôi sẽ bị hạn chế nếu Quý vị rút lại sự chấp thuận. Dưới đây là một số lựa chọn của Quý vị:

  • Quyền được thông báo. Quý vị có quyền được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị và quyền của Quý vị
  • Quyền yêu cầu hiệu chỉnh. Quý vị có thể yêu cầu hiệu chỉnh dữ liệu cá nhân về Quý vị mà Chúng tôi xử lý
  • Quyền yêu cầu xóa. Quyền này cho phép Quý vị yêu cầu Chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân trong trường hợp Chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý dữ liệu đó, ví dụ như thời gian lưu giữ theo luật định
  • Quyền hạn chế xử lý. Quyền này cho phép Quý vị yêu cầu Chúng tôi tạm ngừng xử lý dữ liệu cá nhân về Quý vị, ví dụ như nếu Quý vị muốn Chúng tôi xác minh độ chính xác của dữ liệu hoặc lý do Chúng tôi xử lý dữ liệu đó

TRÁCH NHIỆM KHÁCH HÀNG

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập tài khoản do Chúng tôi cung cấp cho bên nào khác. Trường hợp khách hàng tiết lộ thông tin dẫn đến thiệt hại, Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tất cả những vấn đề phát sinh.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào website, ứng dụng di động, các kênh truyền thông khác không phải là website, ứng dụng di động, kênh truyền thông chính thức của Chúng tôi.

Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống của Chúng tôi, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website hoặc ứng dụng Chúng tôi, cũng như các hành vi mà pháp luật Việt Nam và pháp luật của Quốc gia nơi Chúng tôi hiện diện nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng tôi phát hiện khách có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,…Chúng tôi có toàn quyền chuyển thông tin khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật nơi chúng tôi hiện diện.

NGUỒN DỮ LIỆU VÀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Chúng tôi có thể bổ sung các dữ liệu đã có bằng cách kết hợp Chúng với thông tin từ các nguồn bên ngoài. Các nguồn này có thể bao gồm các cơ sở dữ liệu công khai, nền tảng mạng xã hội hoặc ứng dụng di động của Bên thứ ba. Việc này giúp hiểu được các đặc điểm và hành vi của các nhóm người hoặc cá nhân nhất định. Điều này giúp Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ mang tính cá nhân hóa hơn.

Nếu dữ liệu từ các nguồn bên ngoài là thông tin cá nhân và có thể xác định được danh tính của cá nhân, Chúng tôi cam kết sử dụng những dữ liệu đó theo đúng mục đích ban đầu đã thông báo tại thời điểm thu thập dữ liệu.

Chúng tôi có thể sẽ tương tác với Quý vị bằng các công cụ quảng cáo trên các nền tảng mạng và mạng xã hội khác nhau. Để phục vụ mục đích này, Chúng tôi sẽ sử dụng các đặc điểm nhân khẩu học nhất định và các thông tin khác về Quý vị mà Chúng tôi có để tạo ra những quảng cáo đúng đối tượng và phù hợp hơn. Để đối chiếu các thông tin về Quý vị mà Chúng tôi có với hồ sơ của Quý vị trên các nền tảng này, Chúng tôi sẽ sử dụng một số điểm dữ liệu đã được sửa đổi để không thể trực tiếp nhận diện Quý vị.

Chúng tôi cũng có thể sẽ sử dụng các dịch vụ do các nền tảng này và các công cụ tìm kiếm khác cung cấp để đưa các quảng cáo phù hợp đến với những người dùng mà chưa có quan hệ kinh doanh với Chúng tôi. Trong những trường hợp đó, Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu hiện có để tạo lập hồ sơ của của những nhóm người mà Chúng tôi đang muốn hướng đến. Các nền tảng sẽ đối chiếu với các đặc điểm của người dùng dựa trên dữ liệu đã thu thập được. Các nền tảng này có các Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng để chi phối các quy tắc quảng cáo, người dùng có thể thay đổi các tùy chọn quảng cáo tại đó.

Chúng tôi cũng sử dụng các quan hệ đối tác với một số nền tảng web, thị trường trực tuyến hoặc tổ khác để quảng bá và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi. Ví dụ, Chúng tôi có thể theo dõi số lượng khách truy cập vào những quảng cáo giới thiệu sản phẩm của Chúng tôi ở trên các trang web khác. Trong một số trường hợp, Chúng tôi theo dõi để kiểm tra các tương tác với nội dung tiếp thị có dẫn đến việc mua sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi hay không.

Để đảm bảo hàng hóa được giao chính xác địa chỉ của quý khách hàng đảm bảo chế độ bảo hành, hậu mãi và chất lượng dịch vụ tốt nhất, Chúng tôi có thể chuyển thông tin của Quý vị cho các Bên thứ ba như đơn vị vận chuyển, đơn vị cung cấp.

Để nâng cao và cải tiến dịch vụ của Chúng tôi ngày càng tốt hơn, Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin cá nhân của Quý vị cho các mục đích như tiếp thị, nghiên cứu thị trường…. Nội dung khảo sát, thăm dò thị trường sẽ được Chúng tôi chuyển cho Bên thứ ba để tham vấn giúp cho Chúng tôi cách thức để phục vụ Quý vị tối ưu.

Trong trường hợp sử dụng thông tin của Quý vị với những mục đích khác, Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo mật thông tin cá nhân của Quý vị hoặc chỉ cung cấp những thông tin không có khả năng xác định cá nhân.

Trong trường hợp Chúng tôi bán toàn bộ công ty hoặc một phần, để hỗ trợ cho việc tiếp tục phát triển kinh doanh, Chúng tôi có quyền chuyển cơ sở dữ liệu bao gồm cả thông tin cá nhân của Quý vị cho các Bên thứ ba. Khi đã chuyển giao dữ liệu cho Bên thứ ba, Chúng tôi không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung theo Chính sách này.

THAY ĐỔI, BỔ SUNG VỀ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách này sẽ được chúng tôi cập nhật và thay đổi trong tương lai tùy thuộc vào thực tế áp dụng và quy định của Pháp luật. Nếu Chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Chính sách này hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của Quý vị, Chúng tôi sẽ sửa đổi Chính này để phản ánh những thay đổi đó và sửa đổi ngày có hiệu lực của Chính sách này. Chúng tôi khuyến khích Quý vị định kỳ xem lại Chính sách này này để được thông báo về cách Chúng tôi đang sử dụng và bảo vệ Thông tin Cá nhân của Quý vị.

LIÊN HỆ

  • Tên đơn vị: CÔNG TY CP THẨM MỸ THU CÚC
  • Địa chỉ: 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Điện thoại: 0243 7286 606

Chúng tôi có thể cần yêu cầu Quý vị cung cấp thông tin cụ thể để giúp Chúng tôi xác định danh tính của Quý vị và đảm bảo quyền tiếp cận Dữ liệu cá nhân của Quý vị hoặc để thực thi bất cứ quyền nào khác của Quý vị. Đây là một biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền tiếp nhận dữ liệu đó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ để yêu cầu Quý vị cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của Quý vị để xử lý yêu cầu của Quý vị nhanh hơn.

Chúng tôi cố gắng xử lý tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Có trường hợp Chúng tôi có thể mất hơn một tháng để xử lý nếu yêu cầu của Quý vị đặc biệt phức tạp hoặc Quý vị đã đưa ra một số yêu cầu. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ thông báo và luôn cập nhật thông tin cho Quý vị.

bt_dkyngay